Informatie voor bezoekers / Information for visitors
net.
Om deze website volledig te kunnen zien en gebruiken moeten het gebruik van JavaScript en het gebruik van cookies ingeschakeld zijn.
Deze website gebruikt GEEN tracking cookies waarmee surfgedrag opgeslagen kan worden, TENZIJ EXPLICIET IN UW BROWSER DE DO NOT TRACK OPTIE UITGESCHAKELD IS. In dat laatste geval wordt voor statistische doeleinden gebruik gemaakt van StatCounter.
Cookies die verder geplaatst (kunnen) worden:
 • session cookies voor het afhandelen van eventuele fouten bij het gebruik van het contactformulier.
 • cookies van 3e partijen (ingesloten materiaal):
  • Google voor gebruik van vertaalfunctie en concertagenda Larry Carlton
  • SpiderOak voor aanmelding als gebruiker
  • YouTube voor het afspelen van ingesloten videoclips
  • 123Video.nl voor het afspelen van ingesloten videoclips
  • YaHoo voor het afspelen van ingesloten videoclips
  • DivShare voor het afspelen van ingesloten audio/videoclips
  • bing.com voor het gebruik van land- en wegenkaarten
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan wordt u verzocht deze website verder niet te gebruiken (klik hier).

Geconstateerde browser-instellingen:

Cookies zijn ingeschakeld!Volg mij niet / Do not track optie wordt niet ondersteund door uw browser of is uitgeschakeld!
Overweeg het installeren van een nieuwe(re) browser als uw huidige Do Not Track niet ondersteunt.

Deze website zou met elke webbrowser moeten werken, maar wordt het beste weergegeven met Firefox en op Chrome gebaseerde browsers. Internet Explorer werkt het beste vanaf versie 9.
To be able to view and use this website entirely, the use of JavaScript and the use of cookies have to be enabled.
This website does NOT use tracking cookies to store surf behaviour, UNLESS WHEN THE DO NOT TRACK OPTION HAS EXPLICITLY BEEN DISABLED IN YOUR BROWSER. In this last case, StatCounter will be used for statistical purposes.

Cookies that may be placed on your device:
 • session cookies to handle errors that may occur while using the contact form.
 • 3rd party cookies (embedded material):
  • Google for the use of the translation service and the tour schedule of Larry Carlton
  • SpiderOak for signing up for their service
  • YouTube for playing embedded video clips
  • 123Video.nl for playing embedded video clips
  • YaHoo for playing embedded video clips
  • DivShare for playing embedded audio/video clips
  • bing.com for the use of (road)maps
If you object to the use of these cookies, then please do not make further use of this website (click here).
Detected browser settings:

Cookies are enabled!Do not track option is not supported by your browser or has been disabled!
Consider installing another (more up to date) browser if your current one does not support Do Not Track.

This website should work with any web browser, but is best viewed with Firefox and with Chrome based browsers. Internet Explorer works best from version 9 upwards.
Copyright 2012 - 2019 Theo Solberg. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.